Vår personal
Vi är idag 15 stycken anställda

Mikael Lundgren

Mikael Lundgren

Ägare/VD

Stefan Lundgren

Stefan Lundgren

Ägare/Produktionsansvarig

Magnus Hörnkvist

Magnus Hörnkvist

Leveransansvarig/Order

Gunvor Nylander

Gunvor Nylander

Admin/Order

Doris Levisson

Doris Levisson

Admin/Order

Hans Nyström

Hans Nyström

Produktion/Planering

Daniel Lundberg

Daniel Lundberg

Reparation/Underhåll

Bert-Ove Flodell

Bert-Ove Flodell

Produktion

Johan Hörnkvist

Johan Hörnkvist

Produktion

Andreas Lundberg

Andreas Lundberg

Produktion

Emil Fransson

Emil Fransson

Produktion

John Edlund

Produktion

Anton Hörnkvist

Lastning/Lossning

Produkter

Paneler

Råvaran

Läkt

Dokumentation

GDPR

Monteringsanvisningar

Prestandadeklaration för golv

Prestandadeklaration för utomhuspaneler

Prestandadeklaration för inomhuspaneler

Kontakt

0930 - 510 21

order@lundgrenshyvleriab.se