Vår personal
Vi är idag 15 stycken anställda

Mikael Lundgren

Mikael Lundgren

Ägare/VD

Stefan Lundgren

Stefan Lundgren

Ägare/Produktionsansvarig

Sebastian Wittikko Molander

Sebastian Wittikko Molander

Säljare

Magnus Hörnkvist

Magnus Hörnkvist

Leveransansvarig/Order

Gunvor Nylander

Gunvor Nylander

Admin/Order

Doris Levisson

Doris Levisson

Admin/Order

Emelie Ölund

Emelie Ölund

Admin/Order

Daniel Lundberg

Daniel Lundberg

Reparation/Underhåll

Johan Hörnkvist

Johan Hörnkvist

Produktion

Bert-Ove Flodell

Bert-Ove Flodell

Produktion

Jimmy Hakola

Jimmy Hakola

Produktion

Andreas Lundberg

Andreas Lundberg

Produktion

Emil Fransson

Emil Fransson

Produktion

Anton Hörnkvist

Anton Hörnkvist

Lastning/lossning

John Edlund

John Edlund

Produktion

Magnus Karlsson

Magnus Karlsson

Produktion

Produkter

Paneler

Råvaran

Läkt

Dokumentation

GDPR

Monteringsanvisningar

Prestandadeklaration för golv

Prestandadeklaration för utomhuspaneler

Prestandadeklaration för inomhuspaneler

Kontakt

0930 - 510 21

order@lundgrenshyvleriab.se