Passion, kreativitet och hantverk…
Det är vad vi brinner för!

Vår historia

Vår personal

Återförsäljare

Lundgrenskvalitet har blivit ett begrepp!

Trä är ett fantastiskt material ur miljösynpunkt med lång hållbarhet och förnyelsebart.
Det passar in i de mest skiftande miljöer, rör sig och expanderar beroende på luftfuktighet och temperatur.

-Kan man tänka sig ett mycket mer spännande material?

Affärsidé/vision

Vår affärsidé och målsättning utgår från ett gediget hantverkskunnande, hållbarhet och miljötänkande. Alla våra medarbetare har ett engagemang och en kompetens som är viktigt för att vi ska kunna erbjuda den bästa kvalitén.

Vi använder utvald certifierad råvara från de norrländska skogarna så att vi kan vara med och bygga en hållbar framtid för kommande generationer.

– Vi använder endast FSC och PEFC certifierade råvaror från gran och tall till alla våra paneler. Vi är också EPD-certifierad vilket innebär att processen i företaget är miljöcertifierat, från inkommande råvara till utgående paneler, även de behandlade panelerna inkluderas i detta

En enklare vardag med oss

Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter och tjänster för en rad olika branscher

Paneler

Råvaran

Läkt

Monteringsanvinsingar

Lundgrens hyvleri är noga med att kvalitetssäkra verksamheten och värna om miljön

Vi är stolta över certifikaten här intill, som intygar att vårt målmedvetna arbete ger resultat för oss och våra kunder.

Här kan du läsa mer om miljöcertifiering

Informationsfilm svenska
Här kan du se vår
Informationsfilm
Information in English
HEre can you watch
Information in English
Monteringsfilm
Här kan du se
Vår monteringsfilm
previous arrow
next arrow

Företaget

Historik

Personal

Återförsäljare

Cookies

Produkter

Paneler

Råvaran

Läkt

Montering

Monteringsanvisningar

Kontakt

0930 - 510 21

order@lundgrenshyvleriab.se