Historik
Lundgrens Hyvleri AB är ett familjeföretag som grundades 1973 av Rune Lundgren. Idag ägs och drivs det av bröderna Mikael och Stefan Lundgren.

Lundgrenskvalitet

Tradition och förnyelse tillhör vår historia, begreppet ”Lundgrenskvalitet” har sitt ursprung i och förknippas starkt med de förstklassiga produkter som tillverkas på Lundgrens Hyvleri. Trender och färger förändras ständigt- En ständig produktutveckling pågår men vi är noga med att behålla och slå vakt om vår långa hantverkstradition och kvalitetstänkande. En stor del av våra hyvlade varor säljs på export både inom Europa och till övriga världen, främst till Asien

Företaget har en ny och automatiserad teknik som tillsammans med fina råvaror kan erbjuda en mycket kostnadseffektiv produktion. Vi klyver, hyvlar, kapar och förpackar på ett rationellt sätt men prutar aldrig på den jämna och höga kvalitén. Ett tätt samarbete med korta och snabba beslutsvägar gynnar kunderna då vi kan vara väldigt flexibla i produktmixen.

Vår ledarskapsprofil är att alla ska trivas och ha ett personligt ansvar. Våra anställda har hög kompetens. Alla är måna om företagets framgång och goda rykte. Kontinuerlig arbetsrotation bland vår medarbetare ger kunskap, helhetssyn och en lyhördhet som gynnar våra kunder. Detta är också en av förklaringarna till att vi har många, långvariga kundförbindelser.

Affärsidé/ Vision

Vår affärsidé och målsättning utgår från ett gediget hantverkskunnande, hållbarhet och miljötänkande.  Alla våra medarbetare har ett engagemang och en kompetens som är viktigt för att vi ska kunna erbjuda den bästa kvalitén.

Vi använder utvald certifierad råvara från de norrländska skogarna så att vi kan vara med och bygga en hållbar framtid för kommande generationer

Företaget

Historik

Personal

Återförsäljare

Cookies

Produkter

Paneler

Råvaran

Läkt

Montering

Monteringsanvisningar

Kontakt

0930 - 510 21

order@lundgrenshyvleriab.se