Bildgalleri
Här i bildgalleriet kan du ta del av bilder från
Lundgrens Hyvleris verksamhet.

Träpaneler

För att få den bästa hyvelytan på panelerna så levererar vi panelerna med en fuktkvot på 12-16% . ( 10-12% på dom behandlade panelerna )
Eftersom trä är ett levande material så förändras det i takt med luftfuktigheten under årstiderna, den kan därför komma att krympa/svälla vrida sig men i och med att luftfuktigheten ändras går panelen tillbaka till sitt ursprungsläge, även starkt solljus m.m. kan inverka på panelens naturliga beskaffenheter.

Detta är inte reklamationsgrundande fel utan är en följd av virkets naturliga förändringar.

Handhavande av paneler

Panelerna skall förvaras i originalförpackningen på ett plant underlag minst 5 dygn i det rum där den skall monteras, sprid ut buntarna för att få en jämn acklimatisering och låt dem ligga buntvis, gör små lufthål i krympfolien under förvaringstiden. Panelbuntarna öppnas i takt med att panelen monteras, öppna ej buntarna i förväg. Förvara de förpackningarna som inte används slutna så att panelerna håller sin form och inte sväller eller torkar.

Om panelen målas förvaras den täckt med plast.

Avvikelser som beror på felaktigt handhavande, lagring, montering, efterbehandling av ytan eller synpunkter på kärnrodnad, ådring och panelens naturliga struktur eller personligt tyckande om utseende beaktas inte som reklamation.
OBS! Monterad panel kan ej reklameras

Ytbehandling och montering

Vill man själv ytbehandla panelen finns det många olika produkter på marknaden och en obehandlad panel går att behandla med i stort sett vilken produkt som helst.

Tänk på att göra det innan montage, det minimerar risken för obehandlade springor om panelen krymper. Dessutom minskar man risken för att panelen limmar ihop sig eftersom det kan leda till att panelen spricker i stora flak när luftfuktigheten ändras över årstiderna.
Träpaneler kan monteras på varierande underlag. På träskivor är det enkelt att spika direkt i underlaget men har man gips eller betong under så är det bra att sätta upp en läkt att fästa panelen i.

Panelerna är ändspontade och monteras löpande med lite trälim i änden av panelbrädan, förskjut skarvarna 600mm enligt gällande byggnormer som förövrigt alltid skall följas.

Behandlade paneler

Behandlade paneler är känsliga för fuktiga miljöer tex., våtrum och uterum med varierande klimat (Varierande luftfuktighet).
Viktigt att panelen förvaras torrt innan den monteras och inte utsätts för en fuktig miljö.

Fukt kan vara en orsak till kvistgulning.

Trä är ett levande material med naturliga avvikelser utan att det klassas som defekter och på ytbehandlade paneler kan kvistar och träets struktur komma att framträda varefter panelerna mognar,behandlade paneler är känsliga för fuktiga miljöer och färgförändringar kan förekomma kring kvist.

Ansvar och Reklamation

Brister i kvalité, fukthalt eller andra synliga skador skall reklameras innan montering, därför är det viktigt att panelen granskas och godkännes före monteringen. Reklamation som påvisas efter montering och innehåller fel som borde ha märkts före godkänns inte. Den som monterar panelen har i och med det godkänt kvalitén och ansvarar för slutresultatet.

Varor som anses skall reklameras skall hanteras som prima vara tills återförsäljaren har behandlat reklamationen.
Trä är ett levande material med naturliga avvikelser utan att det klassas som defekter och på ytbehandlade paneler kan kvistar och träets struktur komma att framträda varefter panelerna mognar, även obehandlade paneler mognar och gulnar med tiden.

Detta är en naturlig egenskap för trä och är inte reklamationsberättigad.

Produkter

Paneler

Råvaran

Läkt

Dokumentation

GDPR

Monteringsanvisningar

Prestandadeklaration för golv

Prestandadeklaration för utomhuspaneler

Prestandadeklaration för inomhuspaneler

Kontakt

0930 - 510 21

order@lundgrenshyvleriab.se