Råvaran

Home/Råvaran

Råvaran och miljömedvetande är första länken i kedjan som kännetecknar Lundgrens Hyvleri AB.

Den Svenska skogsnäringen förvaltar ett arv från långt tillbaka i tiden, det innebär bla att när vi hugger ned skog ser vi till att den återplanteras. Det kommer att bli viktigt för människan i framtiden eftersom skogen motverkar effekterna av de ökade koldioxidutsläppen.
Trä är ett naturmaterial som kräver stor kunskap om virkeskvalitet och i vilken del av landet man hittar rätt råvara för att få det optimala slutresultatet. Vi har jobbat med det här under lång tid och vet vad våra kunder vill ha.
En positiv tendens är att allt fler byggnader tillverkas i trä och att trä är ett material som blir allt trendigare även i inredning.
Hyvleriet ligger mitt i ett av Sveriges bästa råvaruområden, här växer norrländsk senvuxen gran och fura av högsta kvalitet som ger dom bästa slutprodukterna.