lungrens40_klarAffärsidé

Vi ska med hjälp av vår duktiga och erfarna personal producera produkter bestående av invändiga och utvändiga paneler, golvträ,
läkter mm i furu och gran som våra kunder efterfrågar.

Vision

Vi ska motsvara våra kunders önskemål genom att hänga med i trenderna, ha ett brett sortiment, söka ständig produktutveckling,
jobba på förbättringar och vara lyhörda mot marknaden.

 

 

 

filmknappLundgrenskvalitet har blivit ett begrepp!

Trä är ett fantastiskt material ur miljösynpunkt med lång hållbarhet och förnyelsebart.
Det passar in i de mest skiftande miljöer, rör sig och expanderar beroende på luftfuktighet och temperatur.
-Kan man tänka sig ett mycket mer spännande material?

informationsfilm-swe informationsfilm-eng

 

 

 

Klicka för att se våra återförsäljare Klicka för att se vår broschyr